Przedszkole w Żołyni

 

Nawigacja

O przedszkolu

Profil przedszkola

 

smileysmileysmileyPubliczne Przedszkole w Żołyni mieści się w trzech budynkach przy ulicy Białobrzeskiej,  Górskie i w Zakąciu. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30 (oddziały 7-godzinne: od 8.00 do 15.00) z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący w miesiącach letnich (lipiec, sierpień).

W trzech budynkach Przedszkola w Żołyni funkcjonuje siedem grup przedszkolnych dla dzieci od 3 do 6 lat. Każda grupa wiekowa przebywa w osobnej, dużej, dobrze wyposażonej sali zabaw.

             Wokół przedszkola znajdują się duże place wyposażone w sprzęt do zabaw, na których dzieci doskonalą swoje sprawności ruchowe. W przedszkolu podawane są dwa posiłki: śniadanie i obiad.

             Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w miłej, radosnej atmosferze. Kadrę w przedszkolu tworzą nauczyciele z wymaganymi kwalifikacjami pedagogicznymi i doświadczeniem.

             Wobec rodziny nasze przedszkole pełni funkcje doradczą, wspiera działania wychowawcze: informuje na bieżąco o postępach dziecka, pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań przedszkola. Rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji przedszkolnej.

             W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: religia, język angielski oraz rytmika. Niektóre dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczą w zajęciach z terapii pedagogicznej.